STYLE SWITCHER

 • blue
 • red
 • goldenrod
 • magenta
 • yellowgreen
 • orange
 • green
 • yellow

PURCHASE
×

Chào Bạn !

I'm Huynh Dai Long a web designer a developer based in HCM

Tôi là Nhà thiết kế và Nhà phát triển UI/UX tự do làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cố gắng xây dựng các ứng dụng web hấp dẫn và đẹp mắt thông qua mã được tạo cẩn thận và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Giới thiệu Về tôi

TÔI THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH NHỮNG THỨ ĐẸP VÀ TÔI YÊU NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM.

I'm a Freelance UI/UX Designer and Developer based in London, England. I strives to build immersive and beautiful web applications through carefully crafted code and user-centric design.

 • HọHuỳnh Đại
 • TênLong
 • Ngày sinh2000-10-04
 • Quốc tịchAfghanistan
 • Kinh nghiệmThực tập sinh
 • Địa chỉ nhàHà Nội

experience

2023-01-06 22:10:19 - 0000-00-00 00:00:00 Điện Máy Xanh Lộc Phúc 3TC

test

2023-01-06 22:10:29 - 2023-01-17 19:52:00 Test mới Test mới

test

Education

2007 - 2010 Engineering Degree Istanbul University

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet diam nonummy.

2005 - 2007 Masters Degree Paris University

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet diam nonummy.

2001 - 2005 Bachelor Degree Moscow High School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet diam nonummy.

skills

html
95%
javascript
85%
css
100%
jquery
80%
opencart
90%
react js
70%
php
80%
laravel
75%
photoshop
80%
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview

Youtube Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview

Slider Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview

Video Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview
Project
          Image

Image Format

 • Project : Website
 • Client : Envato
 • Duration : 3 months
 • Technologies : html, javascript
 • Budget : 1550 USD
preview

get in touch

I’m always open to discussing product design work or partnerships.
 • Phone+84 354 4442 123
 • emailhdlong.dev@gmail.com
 • instagrammark.198
 • Dribbble mark.dribble

If you have any suggestion, project or even you want to say Hello.. please fill out the form below and I will reply you shortly.

latest posts

tips, insights, and best practices about web design and developpment

HUYNH DAI

LONG